Sardinia 2018 Part 01

Na een wat teleurstellende eerste korte verblijf op Sardinië een paar jaar geleden, beslisten we toch om het nog eens een kans te geven en onze zomervakantie op het eiland door te brengen.
Gezien de vorige trips wat grijs en regenachtig waren, wilden we nu wel wat genieten van zon.

After a somehow disappointing short visit some years ago to the North-West of Sardinia, we decided to give it a second change and spend our summer holiday on the island.
Seen the previous trips were grayish and rainy we now could enjoy three weeks of sun.


English version

Onze boot was geboekt bij Corsica Ferries om de overtocht te maken van Toulon naar Porto Torres.
Zoals steeds namen we de overtocht ‘s nachts om dan vroeg in de ochtend aan te komen.
Eerste taak die moest gebeuren was inkopen doen.
We volgden een geplande track langs de kust zuidwaarts, maar omdat we zeker wilden zijn dat we inkopen konden doen, en we moesten Olli nog voltanken, beslisten we na een tijd om toch maar TomTom de snelste route te laten berekenen tot Alghero.

 

 

Van Alghero volgden we via de SP105 de kust zuidwaarts op zoek naar een eerste kampplaats.

We hadden al snel door dat het niet ging lukken in dit deel, en voor we het wisten zaten we al in Bosa, vanwaar de route ons inlands stuurde richting Santu Lussurgiu. Een pittoresk oud stadje, gebouwd op de bodem van wat ooit een vulkaan was. Het stadje is ook gekend om zijn paardenwedstrijden door de stadsstraten.

Vandaar was het terug richting kust, via kleine wegen en aardewegen. Ondanks dat de kaart aangaf dat het een verharde weg was, waren veel wegen echte off-road tracks met vele putten.
Snelheid was geen optie door deze wegen, en door het genieten van de uitzichten, en ondanks het nog niet laat was, waren we toch al redelijk moe. De rit van huis naar Toulon hakte er nog in.
Op een plaats dat leek alsof er een parking was aangelegd langs de bergweg, beslisten we om ons kamp op te slaan en nog wat te luieren voor de rest van de namiddag.

Na een goede nachtrust, rustige ochtend en een wandeling naar de rivier vlakbij, vertrokken we verder naar beneden, richting kust. Niet veel later realiseerden we ons dat we geluk hadden door te stoppen aan die “parking”, want er was totaal geen mogelijkheid meer om een deftige kampplaats te vinden.

We kwamen aan te Torre del Pozzo. Een klein toeristisch kustdorpje, waar we na een korte stop verder de kust af reden.
Langs deze passeerden we plots iets wat leek op een zoutvlakte. Je kon er blijkbaar parkeren, dus rechtsomkeer gemaakt en eens gaan kijken.
Het bleek geen zoutvlakte te zijn, maar een bijna uitgedroogd meer. We wandelden op het meer zover we konden, en voor we met onze voeten vast zouden zitten in het slijk. Een paar honderd meter verder was er terug water, en zaten een pak flamingo’s. Natuurlijk had ik mijn zoomlens niet bij.

Na de middagstop zetten we onze rit verder langs de SP66. Daar draaiden we een aardeweg in, dewelke ons langs de rand van de kliffen bracht. De track was zalig en de uitzichten prachtig. Uiteindelijk kwamen we aan te Portu Suedda / Mari Ermi. Dit moet volgens ons een surfparadijs zijn op Sardinië, want het zat er vol met wind- en kitesurfers.

Verder zuidwaarts, via de SP59 reden we tot Tharros. Dit is een archeologische site die terug gaat tot de 8ste eeuw voor Christus. Na een bezoek aan het openluchtmuseum, gingen we iets eten te San Giovanni di Sinis, en reden we terug richting Portu Suedda, waar we eerder die dag een goede slaapplaats hadden gemarkeerd.

De volgende ochtend, na het doornemen van onze mini-reisgids, reden we naar Crabas. Volgens het boekje een klein vissersdorpje. Echter, veel speciaals was er niet te zien, zelfs geen haventje. Maar rond het meer was er wel de mogelijkheid om flamingo’s te spotten. De co-pilote zocht met behulp van onze kaarten een weg naar wat kleinere meertjes. We reden richting open zicht op het meer, maar dat was niet echt een goed idee. De track was dicht bij het meer, en iemand had de irrigatiepompen laten aanstaan waardoor het er heel drassig en glad bij lag. We beslisten om terug te keren, nu we nog konden. Een beetje teleurgesteld, want de rest van het meer was omringd door hoog riet waar je niet door kon kijken.

Net als we Olli hadden gedraaid zien we op amper eem 10tal meter van ons de vogels. Wij blij en foto’s gaan nemen. Tot ik niet veel later merkte dat mijn toestel al een hele tijd verkeerd stond ingesteld en ik allemaal foto’s had met blauwe filter. Maar goed, we hadden ze toch van dichtbij in het echt gezien.

We reden verder zuidwaarts, op zoek naar een kampplaats, en hopelijk deze keer wel aan de kust. Langs de SP66 vonden we een mooie plaats bij Portu Maga. Aan het einde van het strand, waar een gewone wagen niet kan komen, konden we ons installeren.

We beslisten om hier minstens 2 nachten te blijven voor we verder trokken, en wat te genieten van de zee, zon en snorkelen.

Foto’s

 

We booked the boat via Corsica Ferries to go from Toulon to Porto Torres.
As always, we take the ferry at night.
First thing to do when went ashore: shopping.
Since we visited the North-West already, we skipped a small part of the planned route and started along the coast heading South.
As we wanted to be sure to do our shopping, we decided after a while to use the TomTom and drive directly to Alghero to buy food, and fuel up Olli.
 

From Alghero we followed the coast South via the SP105 in search for our possible first campsite at the coast.
We realized it was not going to happen in this part. Before we knew it we where at Bosa, and from there the track took us inland to visit Santu Lussurgiu. A picturesque old town, build on the bottom of what used to be a volcano. The town is also known for it horse races inside the town streets.

From there it was back direction coast via the small roads and dirt-tracks. Although the map indicated an concrete road, many were off-road tracks with potholes.
Speed wasn’t an option on these roads and with the views, and although it wasn’t late, we both were getting pretty tired from the trip from home to Toulouse.
At what looked like a man-made parking lot next to the mountain track, we decided to set-up camp, and be just lazy the rest of the day.

After a good night sleep, a relax morning and a walk to the near river, we continued downwards direction coast. Not long after we realized we did good to stop at the first spot, as there wasn’t any suitable camp spot during the rest of the track.

We arrived at Torre del Pozzo. A small coastal tourist village. We continued the track when all of the sudden we saw what looked like a salt flat. We turned around, parked Olli and went for a walk. It wasn’t a salt flat, but just nearly dried out lake. We walked on it as far as we could, before we would get stuck in the mud. Some two hundred meter furter there was water again, and plenty flamingos. Of course, no zoom lens with me at that time.

After lunch we continued our planned track along the coast and via the SP66 we took a dirt track bringing us at the edge of the cliffs. This was a very nice track with great views. The end of the track brought us at Portu Suedda / Mari Ermi. This must be surfers paradise on Sardinia, as it was full of wind- and kite surfers.

We continued south, and via the SP59 we drove to Tharros. This is an archaeological site dating back to the 8th century BC.
After visiting the open air museum we had lunch in San Giovanni di Sinis and headed back from were we came, as we marked a good camp-spot earlier.

Next morning, after a browse in our little tourist guide we headed towards Crabas. Described as a little fishing town we were pretty disappointed as there was nothing special to see. But around the lake there was a possibility to spot many flamingos. The co-pilot guided us with the aid of our maps to some smaller side lakes. We headed direction open view to the lake, but this was a bad idea. The track was near the lake, and someone left the irrigation pumps open, making it a very wet and slippery track. To be on the safe side, we decided to turn while we still could. A bit disappointed at that time, as the rest of the lakes were surrounded by high reed making it impossible to see through. The moment we managed to turn Olli around, we spotted the birds just some 10 meters away. We happy. Until I saw not much later that my camera setting were wrong, and I had blueish photos. Still we saw them pretty close in real life.

We moved on south, in search for a place to camp. Along the SP66 we found a nice place at Portu Maga. Just at the end of the beach, where a normal car can’t get, we found a spot to install our selves. We decided to stay at least 2 nights before we moved on.
The afternoon and next day were lazy and enjoying the Sun, See and Snorkeling.

 

Link to album

Some Random
photos.

Link to album
Some random photo's: