20160404 114834

Side-locker

Finaly some time to install the goodies that arrived earlier from Nakatanenga.

Eindelijk tijd om de extra’s te installeren die eerder geleverd waren van Nakatanenga.

 

 

20160404 114834

 

 

First item to install was the easiest one, a fuel cap. I did modify is so it’s fixed with a chain.

Eerste op de lijst was het makkelijkste, een voorzet plaat voor de brandstof stop. Deze is aangepast met een ketinkje zodat we ze niet kwijt raken

20160404 114849

 

Second easy part was re-enforcement for the rear corners

Tweede makkelijk te installeren onderdeel waren de achterste hoek verstevigingen.

20160405 201026

 

Now it was time for the tricky part. The side-locker.

To install this I had to cut a pretty large square whole in the side of Olli.

After measuring x 7 and then again, 3 corrections, with the aid of a cardboard the size of the cut, it was time to do it.

 

Het was nu tijd voor het meer risicovolle onderdeel. De zij opbergkast.

Om deze te installeren is het nodig om een redelijk groot gat te maken in Olli.

Na te meten, nog eens te meten en dan nog een paar keer, een 3-tal aanpassingen met behulp van een kartonnen mal, was het tijd om de multitool aan het werk te zetten.

20160407 141910

 

Some told me it was just a matter of taking the size of the cut, and go for it. Well, to install it on a 2015 Puma 110, on the right side, you have a marging of 15mm to place it heigher than I did.

Going up more = going to the back more, and the fuel filter get’s in the way. Now it was only part of the fuel filter cover, that was easy to cut, so the locker would fit.

 

Sommigen zeiden dat het kwestie was van de oppervlakte af te tekenen en snijden. Voor een 2015 defender 110 Puma, is dit niet het geval. Toch zeker niet voor de rechterkant.

Er is tov de huidige plaats een marge van 15mm in de hoogte. Hoger en de kast moet meer naar achter en dan zit de dieselfilter in de weg. Nu was het enkel de beschermplaat van de filter, waar makkelijk een hoek uit te snijden was.

20160407 15562820160407 173416

 

Something missing to the locker was an extra support to fix the locker to the chassis, so the weight isn’t carried by just the aluminium side pannel of the defender. So I created one myself. Now I’m pretty sure I can put some weight in the locker without to worry rip the sidepannel.

 

Wat er volgens mij ontbrak aan de kast is een extra bevestiging aan het chassis. Dit opdat het dunne zijpaneel niet alle gewicht van de kast moet dragen. I heb dan maar zelf een steunbalk in elkaar gestoken zodat er toch wat meer gewicht in de kast kan, zonder ik moet vrezen om de zijkant te scheuren.

20160408 10193820160408 101952

 

Cut made, locker and door fitted I thought it was a job done. Until I tried to close the door… The lockers are fitted to high in the door, or the clips are to large. Only one solution to fix this: Cutting the clips. Unfortunately during cutting one, it got so hot the weldings got loose. After all this got fixed after several curses, the door closes fine.

 

Gat gemaakt, kast en deur vast gemaakt, job gedaan. Tot ik de deur wilde sluiten. De sloten zijn te hoog gemonteerd in de deur, of de clipjes te groot. Enige oplossing was om de clipjes korter te maken. Tijdens het zagen werd alles zo heet dat de laspunten van een clipje los kwamen. Na het nodige vloeken, zagen en boren sluit de deur prima.

 

20160408 11161420160408 112151

 

Link to album
Some random photo's: