Portugal – Spain 2016 – Day 01-03

Het initiële plan was om naar Noorwegen te trekken, maar wegens een kwakkel zomer in België en niet al te beste voorspellingen voor Noorwegen beslisten we om richting zuiden te trekken.

The initial plan was to go to Norway, but due to the not so good summer in Belgium and bad weather predictions for Norway, we decided to head south.

Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan om deze alleen te volgen indien je weinig off-road ervaring hebt. De tracks bevatten enorm slechte “wegen”, lange tracks in los zand en lange stijle hellingen en afdalingen op aarde en rotswegen. Rij deze tracks aub niet met een aanhangwagen, je komt 100% zeker in de problemen. Minstens 1 goed uitgeruste 4×4 is een must en banden type BFG A/T aangeraden. Elke 4×4 moet een low-gear hebben. Bij het rijden van deze tracks in de lente is de kans groot dat je goed gevulde rivieren moet oversteken. Je kan de tracks aanpassen, maar hou aub rekening met de hoogte verschillen over korte afstanden.

Please read: We’re happy to share our tracks, but we do not recommend to ride these tracks alone if you are a novice off-road driver. The tracks contain very bad “roads”, long tracks in loose sand, long steep ascends and descends on dirt and rock tracks. Do not follow these tracks with a trailer. You will get in trouble, guaranteed. At least 1 proper equipped 4×4 is a must and BFG A/T tyres recommended. All 4×4’s should have a low-gear. When following these tracks in spring, chances are big you will need to cross well filled rivers. Feel free to adjust these tracks to your liking, but do keep an eye on the changes of altitude over short distances.

Het plan voor Portugal was opgezet om te starten in het noordoosten van de Algarve en zuidwaards te trekken, de westkust afrijden van zuid naar noord tot op z’n minst Lissabon en dan zien we wel. “We zien wel” was een zinnetje dat we tijdens deze reis nog veel gingen zeggen.

Via oa wikiloc hadden we een paar tracks gevonden die we konden gebruiken. Na het omkeren van sommige tracks en plak en knip werk was de route vast gelegd.

De afstand tot het start punt (Mertola) was ongeveer 2150km, vandaar dat we beslist hadden om deze in met 2 tussenstops te rijden. 2 van een 800km en dan was het nog een 500 km tot de start.

Eerste stop was gevonden via France Passion. In de buurt van Cognac konden we overnachten op het domein van Maison Daviaud te Chamouillac. Hier maken ze Cognac, pineau en andere druif gerelateerde producten.

Na een warm ontvangst en de nodige proeverijen mochten we ons installeren achter hun domein op hun wijngaard.

Daar we nog aan onze trip moesten beginnen konden we nu niet veel van dat goeds meenemen, maar we gingen dit op onze terug weg wel goedmaken.

Volgende ochtend vroeg opstap naar onze volgende stop te Spanje. Het weer onderweg was alles behalve zomers. Regen, regen en nog eens regen tot een goed stuk in Spanje.

Onze slaapplaats te Spanje hebben we via wat zoeken op campercontact gevonden. We kwamen uit op een wegrestaurant/hotel te Sancti Spiritus.

Aangekomen moesten we direct denken aan de typische truck-stops die je wel eens in een Amerikaanse film ziet. Toch wat aarzelend binnen gegaan en vroegen of er iemand Engels of Frans sprak. De man achter de toog was een Londenaar. Oef. We vroegen of het klopte dat we hier met een camper of dergelijke konden staan om te overnachten, en meteen was het een vriendelijke ja. De weide naast het restaurant werd opengedaan en we mochten ons parkeren waar we wilden.

Het restaurant/hotel word uitgebaat door een jonge Belgische vrouw die ons heel gastvrij heeft ontvangen en super lekker kan koken. Je vertrekt er zeker niet met honger, en ook de prijs is heel aangenaam.

Na ontbijt en koffie was het dan tijd voor de laatste etappe om te Portugal te geraken. In de late namiddag kwamen we aan te Mertola. Te vroeg om te gaan eten of slaapplaats te zoeken hebben we er even rond gewandeld en een geocache opgezocht. Volgens onze reisgids kon je hier niet vertrekken zonder het lokale brood te proeven, wat we dan ook gaan kopen zijn.

Daar er verder niet veel te doen was zijn we dan maar aan de geplande route begonnen. Amper het stadje uit en we zaten al op de gravelwegen in de bergen, om er nog amper uit te komen.

Het viel ons meteen op dat de percelen naast de wegen allen met draad afgesloten waren. Dat belooft om een slaapplaats te vinden. Tegen het vallen van de avond hadden we toch nog een stuk grond gevonden dat open was en voldoende horizontaal om onze tent open te zetten. De vakantie was nu echt begonnen.

Naar Dag 4

The plan was set to start in the north-east of the Algarve and go south, then ride along the west-coast from south to north until at least Lisbon, and then we’ll see. “We’ll see” was a sentence that was very often said during this holiday.
Via wikiloc we found several track covering our planned area. After reversing some tracks and cut and paste we came to one big track we planned to ride.
The distance from home to start of the track (Mertola) was about 2150km. Therefor we decided to go with 2 overnight stops.

First overnight stop was found via France Passion. Near Cognac, we could set up camp on the domain of Maison Daviaud at Chamouillac. They are making cognac, pineau and other grape related products.
After a warm welcome and tasting of their products we were allowed to install ourselves in the vineyard.
As we still had to start our holiday, we couldn’t buy much to take with us, but we were going to make that up on our way back home.

Next morning, early on route for our next stop in Spain. It was all but summer during the ride. Rain, rain and rain was wat we got until a fair distance in Spain.
We found our sleepover place in Spain via campercontact.com Via that site we found a road restaurant/hotel at Sancti Spiritus.
Arrived we both had to think about some of the truck-stops you see in American movies. A bit hesitated we went in and asked if someone spoke English or French.
The man behind the counter said yes. He was from London. We relieved. We asked if it was correct that one could park his camper here to spend the night, and we got instantly a friendly yes. He opened the meadow next to the restaurant and we could park there were we liked.
The restaurant/hotel is owned by a Belgian woman who received us very well and friendly, and she is a very good cook. You wont leave hungry and at a very fair price.

After breakfast, it was time for the last part to get to Portugal. Late in the afternoon we arrived at Mertola. To early to get dinner or find a camp spot, we walked around the small city and located a geocache.
According to our travel guidebook, we could not leave without tasting the local bread. So we went to buy some.
Since not much else to do in the city, we started our planned track. Hardly out of the city and we were driving on gravel roads in the mountains.
We noticed immediately that all ground next to the road had a fence. That was not promising to find a camp spot. Luckily by nightfall we found an open space, level enough to open the tent. Holiday started.

Total distance: 33.68 km
Max elevation: 231 m
Min elevation: 37 m
Total climbing: 681 m
Total descent: -532 m
Average speed: 40.26 km/h
Total time: 03:50:12
Download file: Portugal2016_Day03.gpx

Link to album
Some random photo's: