Portugal – Spain 2016 – Day 04

Dag 4 van onze 2016 vakantie

Day 4 of our 2016 holiday

Opgestaan en genoten van het lekker brood van Mertola in de ochtend zon. Nog even spelen met de drone en dan verder.

Volgens de kaarten zouden we verschillende keren een rivier moeten oversteken. Ik keek er naar uit.

Tot de eerste oversteek daar was. Droog, geen druppel, niks. Dit zou zo zijn voor elke rivier oversteek. Vermoedelijk is het hier in de lente of winter reeds, een ander verhaal aan de bedding te zien.

Langs de weg zien we een eenzame geit liggen, redelijk mager. We vermoeden dat deze al een tijdje verloren is, daar we in de omgeving nog geen andere geiten of kudde gezien hebben. We kunnen niet echt iets doen voor het beestje en rijden dan maar verder. Wat later zien we in de verte toch een kudde geiten met een herder. Uitgestapt en de man proberen uit te leggen dat we zijn verloren geit gevonden hebben. Dat was niet met succes want hij toonde me dat ik gerust mocht passeren over de weide waar hij stond. Dan maar de gsm en google translate er bij gehaald. Toen ik het woord cabra uitsprak en wees in de richting van de verloren geit, was hij plots wel mee. Na wat gebaren en nog wat google translate was de herder toch op de hoogte van waar ongeveer hij zijn verloren geit kon terug vinden. Onze eerste goede daad van deze vakantie is een feit.

Het landschap word hoe langer hoe droger, en het enige groen komt van aangeplante bomen. Waar er geen bomen staan is het een dorre bruine vlakte. En dan plots kom je in een dorpje.

In een van die dropjes heeft de lokale kunstenaar een oude molen en de omgeving opgefleurd met kunstwerken gemaakt van recyclage materiaal. Rond de molen lag ook nog een geocahe, dewelke we na veel moeite toch gevonden hebben.

De track bracht ons ook langs een domein waar pas een grote villa op een top, te midden van niets,  was gebouwd. Er stonden palen links en rechts van de weg die we in moesten om naar beneden te gaan, wat ons deed vermoeden dat hier misschien wel een poort zou komen.

De weg naar beneden was smal en om de 250m nog eens grote putten waar de pas aan gelegde elektriciteitspalen in stonden, en aan de andere kant een afgrond.

Eens beneden zagen we een mini dam en defecte brug. Gelukkig lag de rivier bedding droog, of het was omkeren geblazen.

Aan de overkant gekomen kwamen we in een dorpje, waar ze duidelijk leefden van de rivier en de dam, die hen voorzag van het nodig water voor hun groenten kwekerijen. Her en der stonden pompen om het water naar reservoirs te pompen, om vandaar hun grond te irrigeren.

Stilaan begint het landschap weer groener te worden en in de verte zien we de zuidkust.

We komen aan te Santa Maria – Tavira aan de kust. Daar aangekomen hebben we een gemengd gevoel. Enerzijds blij dat we aan de kust zitten, maar we krijgen een chaotische, onrustige indruk van deze kuststad. Duidelijk gericht op massa toerisme, maar het straalde voor ons nog iets extra onaangenaam uit. Het was ons duidelijk dat we hier waarschijnlijk geen campplaats zouden vinden, en op een camping staan noodzakelijk was. Die zochten we in de buurt van de start van de volgende track.

We passeerden hierbij Faro, maar ook hier hadden we datzelfde gevoel.

Naar Dag 5

Woke up, enjoyed the Mertola bread in the morning sun. Some playing with the drone and off we go.

According to the map we should cross several rivers. I was looking forward to that.

Until the we came at the first crossing. Dry, not a drop. It would be like this for the rest of the crossings. In winter or spring this will be an other story, when looking at the riverbedding.

Along the road we notice a single goat. Pretty skinny. We suspect it’s lost for some time, since we didn’t spotted any other goats or hurd. We can’t do much but to continue driving. Some time later we see in the distance a hurd with a sheapard. I got out and try to explain we found a lost goat. This wasn’t very successful as the man showed me I was allowed to pass over the field. Let’s try google translate. Goat is cabra in Portugese. Spoke the word and pointed out in the direction of the lost goat, and now he got it. After some more gestures and google translate it was clear for him where he could find the goat. Our first good deed was done.

The landscape is getting more and more dryland and the only green you can see is from planted trees.  Where there are no trees, it’s just a brown dry plain field. And then out of the blue, you enter a village.

In one of those villages a local artist enjoyed himself renovating an old mill and decorated it and the surroundings with artworks made from recycle material. Around the mill there was also a geocache hidden, wich we found after a long search.

The track lead us next to a large private domain, in the middel of nowhere, with a large new build villa on it. The road we had to take next had on each side large poles, what makes us believe there will be a fence at some time.

The road down was small and every 250m it had large potholes to hold the new places electricpoles, the other side of the road was a precipice.

Once down we saw a mini dam and a broken bridge. Fortunatly the river was dry or we had to go back up.

Crossed we arrived in a small village, and it was clear they lived from the river and the dam, which provided them from the needed water for their plantions. Pumps were installed to pump the riverwater to reservoirs so they could irrigate their fields.

The landscape is getting greener again and in a far distance we can see the southcoast.
Stilaan begint het landschap weer groener te worden en in de verte zien we de zuidkust.

We arrive a the coast in Santa Maria/Tavira. We have a mixed feeling here. On one hand we’re happy to be at the coast, but this city gives us a chaotic, restless impression. Clearly pointing at mass tourism. It was clear, we wouldn’t find any campspot and searching a camping was the only option. We found one near the start of the next track.

We passed Faro, but we also had the same feeling, here and didn’t even bothered to try to get to the sea-side.

Total distance: 69.62 km
Max elevation: 370 m
Min elevation: 9 m
Total climbing: 1868 m
Total descent: -2035 m
Average speed: 30.28 km/h
Total time: 05:37:43
Download file: Portugal2016_Day04.gpx

Link to album
Some random photo's: