Bonnet Checkerplat / Motorkap traanplaat

For future plans we need to re-enforce the bonnet.

Voor onze toekamst plannen is het nodig om de motorkap te verstevigen.

 

 

Ordered via BCP, we decided to put 3mm checkerplate from Bearmach

We besloten om 3mm traanplaat te bestellen van Bearmach via BCP.

 

Link to album
Some random photo's: