20170218 142552

Zonnecel test / Solarcel test

Finally some time and a bit of sun to test the solar panel before sticking it on the roof /
Eindelijk wat tijd en zon om de zonnecel te testen voor we ze op het dak kleven.

Tested in a winter sun at 14:30, so the sun was already low.
Getest in een winterzon rond 14u30, de zon stond dus al laag.

20170218 142552

Specification in most optimal conditions:
Specificaties in de meest ideale condities:
Voltage: Shortcut Current/ Kortsluit Stroom:
20170218 143049 20170218 142612 20170218 142734