Reizen
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dag 4 van onze 2016 vakantie

Day 4 of our 2016 holiday

 

Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan om deze alleen te volgen indien je weinig off-road ervaring hebt. De tracks bevatten enorm slechte "wegen", lange tracks in los zand en lange stijle hellingen en afdalingen op aarde en rotswegen. Rij deze tracks aub niet met een aanhangwagen, je komt 100% zeker in de problemen. Minstens 1 goed uitgeruste 4x4 is een must en banden type BFG A/T aangeraden. Elke 4x4 moet een low-gear hebben. Bij het rijden van deze tracks in de lente is de kans groot dat je goed gevulde rivieren moet oversteken. Je kan de tracks aanpassen, maar hou aub rekening met de hoogte verschillen over korte afstanden.

Please read: We're happy to share our tracks, but we do not recommend to ride these tracks alone if you are a novice off-road driver. The tracks contain very bad "roads", long tracks in loose sand, long steep ascends and descends on dirt and rock tracks. Do not follow these tracks with a trailer. You will get in trouble, guaranteed. At least 1 proper equipped 4x4 is a must and BFG A/T tyres recommended. All 4x4's should have a low-gear. When following these tracks in spring, chances are big you will need to cross well filled rivers. Feel free to adjust these tracks to your liking, but do keep an eye on the changes of altitude over short distances.

 

 

Opgestaan en genoten van het lekker brood van Mertola in de ochtend zon. Nog even spelen met de drone en dan verder.

Volgens de kaarten zouden we verschillende keren een rivier moeten oversteken. Ik keek er naar uit.

Tot de eerste oversteek daar was. Droog, geen druppel, niks. Dit zou zo zijn voor elke rivier oversteek. Vermoedelijk is het hier in de lente of winter reeds, een ander verhaal aan de bedding te zien.

Langs de weg zien we een eenzame geit liggen, redelijk mager. We vermoeden dat deze al een tijdje verloren is, daar we in de omgeving nog geen andere geiten of kudde gezien hebben. We kunnen niet echt iets doen voor het beestje en rijden dan maar verder. Wat later zien we in de verte toch een kudde geiten met een herder. Uitgestapt en de man proberen uit te leggen dat we zijn verloren geit gevonden hebben. Dat was niet met succes want hij toonde me dat ik gerust mocht passeren over de weide waar hij stond. Dan maar de gsm en google translate er bij gehaald. Toen ik het woord cabra uitsprak en wees in de richting van de verloren geit, was hij plots wel mee. Na wat gebaren en nog wat google translate was de herder toch op de hoogte van waar ongeveer hij zijn verloren geit kon terug vinden. Onze eerste goede daad van deze vakantie is een feit.

 

Het landschap word hoe langer hoe droger, en het enige groen komt van aangeplante bomen. Waar er geen bomen staan is het een dorre bruine vlakte. En dan plots kom je in een dorpje.

In een van die dropjes heeft de lokale kunstenaar een oude molen en de omgeving opgefleurd met kunstwerken gemaakt van recyclage materiaal. Rond de molen lag ook nog een geocahe, dewelke we na veel moeite toch gevonden hebben.

 

De track bracht ons ook langs een domein waar pas een grote villa op een top, te midden van niets,  was gebouwd. Er stonden palen links en rechts van de weg die we in moesten om naar beneden te gaan, wat ons deed vermoeden dat hier misschien wel een poort zou komen.

De weg naar beneden was smal en om de 250m nog eens grote putten waar de pas aan gelegde elektriciteitspalen in stonden, en aan de andere kant een afgrond.

Eens beneden zagen we een mini dam en defecte brug. Gelukkig lag de rivier bedding droog, of het was omkeren geblazen.

Aan de overkant gekomen kwamen we in een dorpje, waar ze duidelijk leefden van de rivier en de dam, die hen voorzag van het nodig water voor hun groenten kwekerijen. Her en der stonden pompen om het water naar reservoirs te pompen, om vandaar hun grond te irrigeren.

 

Stilaan begint het landschap weer groener te worden en in de verte zien we de zuidkust.

 

We komen aan te Santa Maria - Tavira aan de kust. Daar aangekomen hebben we een gemengd gevoel. Enerzijds blij dat we aan de kust zitten, maar we krijgen een chaotische, onrustige indruk van deze kuststad. Duidelijk gericht op massa toerisme, maar het straalde voor ons nog iets extra onaangenaam uit. Het was ons duidelijk dat we hier waarschijnlijk geen campplaats zouden vinden, en op een camping staan noodzakelijk was. Die zochten we in de buurt van de start van de volgende track.

We passeerden hierbij Faro, maar ook hier hadden we datzelfde gevoel.

 

Naar Dag 5

 


 

Woke up, enjoyed the Mertola bread in the morning sun. Some playing with the drone and off we go.

According to the map we should cross several rivers. I was looking forward to that.

Until the we came at the first crossing. Dry, not a drop. It would be like this for the rest of the crossings. In winter or spring this will be an other story, when looking at the riverbedding.

Along the road we notice a single goat. Pretty skinny. We suspect it's lost for some time, since we didn't spotted any other goats or hurd. We can't do much but to continue driving. Some time later we see in the distance a hurd with a sheapard. I got out and try to explain we found a lost goat. This wasn't very successful as the man showed me I was allowed to pass over the field. Let's try google translate. Goat is cabra in Portugese. Spoke the word and pointed out in the direction of the lost goat, and now he got it. After some more gestures and google translate it was clear for him where he could find the goat. Our first good deed was done.


The landscape is getting more and more dryland and the only green you can see is from planted trees.  Where there are no trees, it's just a brown dry plain field. And then out of the blue, you enter a village.

In one of those villages a local artist enjoyed himself renovating an old mill and decorated it and the surroundings with artworks made from recycle material. Around the mill there was also a geocache hidden, wich we found after a long search.
 

The track lead us next to a large private domain, in the middel of nowhere, with a large new build villa on it. The road we had to take next had on each side large poles, what makes us believe there will be a fence at some time.

The road down was small and every 250m it had large potholes to hold the new places electricpoles, the other side of the road was a precipice.

Once down we saw a mini dam and a broken bridge. Fortunatly the river was dry or we had to go back up.

Crossed we arrived in a small village, and it was clear they lived from the river and the dam, which provided them from the needed water for their plantions. Pumps were installed to pump the riverwater to reservoirs so they could irrigate their fields.
 

The landscape is getting greener again and in a far distance we can see the southcoast.
Stilaan begint het landschap weer groener te worden en in de verte zien we de zuidkust.


We arrive a the coast in Santa Maria/Tavira. We have a mixed feeling here. On one hand we're happy to be at the coast, but this city gives us a chaotic, restless impression. Clearly pointing at mass tourism. It was clear, we wouldn't find any campspot and searching a camping was the only option. We found one near the start of the next track.

We passed Faro, but we also had the same feeling, here and didn't even bothered to try to get to the sea-side.

 

 

distance duration avg. speed trackpoints trackpt. distance
69.5 km 05:38:55 12.3 km/h 695 99.96 m
altitude range lowest point highest point uphill downhill
361 m 9 m 370 m 1261 m 1427 m

 

Reizen

Sardinia 2018 Part 01

Sardinia 2018 Part 01

Travel 25 September 2018
Na een wat teleurstellende eerste korte verblijf op Sardinië een paar jaar geleden, beslisten we toch om het nog eens een kans te geven en onze zomervakantie op het eiland door te brengen.Gezien de vorige trips wat grijs en regenachtig waren, wilden we nu wel wat genieten van zon.After a…
Lees Meer...
Sardinia 2018 Part 02

Sardinia 2018 Part 02

25 September 2018
Zoals gewoonlijk is een dag niets doen meer dan genoeg voor ons, en vertrokken we van het strand en vervolgden onze weg zuidwaarts langs de SP66.As usual, one day doing…
Wales 2018

Wales 2018

30 May 2018
What started as a plan to go for a long weekend to Wales, ended up in a mini holiday of a week.
Morvan 2018

Morvan 2018

01 May 2018
A long weekend, time to go out.The weather was not at our side, but we had a great time anyway.First a track off-road around the Morvan, followed by a stop-over…
Andalusia 2017

Andalusia 2017

07 November 2017
Our 2017 summer trip brought us to Spain. The south of Spain, Andalousia...
Vogezen - Elzas 2017

Vogezen - Elzas 2017

31 May 2017
Na ons tripje naar de Vogezen in de herfst, zijn we nu eens langs geweest in de lente After our short trip to the Vosges in fall, we now went…
Corsica December 2016

Corsica December 2016

05 January 2017
Zoals vorig jaar wilden we de eindejaarsdrukte ontvluchten, en deze keer met wat zon en warmte erbij.As like last year, we wanted to escape from the end-of-year fuss, and this…
Vogezen - Elzas 2016

Vogezen - Elzas 2016

02 November 2016
Lang weekend. Hoogtijd om er nog eens op uit te trekken met Olli.Bij toeval, via google maps, Gerardmer gekozen als bestemming.Wat laat thuis vertrokken, kwamen we in de late namiddag…
Portugal - Spain 2016 - Day 01-03

Portugal - Spain 2016 - Day 01-03

21 September 2016
Het initiële plan was om naar Noorwegen te trekken, maar wegens een kwakkel zomer in België en niet al te beste voorspellingen voor Noorwegen beslisten we om richting zuiden te…
Portugal - Spain 2016 - Day 04

Portugal - Spain 2016 - Day 04

21 September 2016
Dag 4 van onze 2016 vakantie Day 4 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 05

Portugal - Spain 2016 - Day 05

21 September 2016
Dag 5 van onze 2016 vakantie Day 5 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 06

Portugal - Spain 2016 - Day 06

21 September 2016
Dag 6 van onze 2016 vakantie Day 6 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 07-08

Portugal - Spain 2016 - Day 07-08

21 September 2016
Dag 7 en 8 van onze 2016 vakantie Day 7 and 8 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar…
Portugal - Spain 2016 - Day 09

Portugal - Spain 2016 - Day 09

21 September 2016
Dag 9 van onze 2016 vakantie Day 9 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 10

Portugal - Spain 2016 - Day 10

21 September 2016
Dag 10 van onze 2016 vakantie Day 10 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 11

Portugal - Spain 2016 - Day 11

21 September 2016
Dag 11 van onze 2016 vakantie Day 11 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 12

Portugal - Spain 2016 - Day 12

21 September 2016
Dag 12 van onze 2016 vakantie Day 12 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet aan…
Portugal - Spain 2016 - Day 13

Portugal - Spain 2016 - Day 13

21 September 2016
Dag 13 van onze 2016 vakantie / Day 13 of our 2016 holiday   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet…
Portugal - Spain 2016 - Day 14

Portugal - Spain 2016 - Day 14

21 September 2016
Dag 14 van onze 2016 vakantie. We verlaten Portugal / Day 14 of our 2016 holiday. We are leaving Portugal   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis…
Portugal - Spain 2016 - Day 15

Portugal - Spain 2016 - Day 15

21 September 2016
Dag 15 van onze 2016 vakantie. / Day 15 of our 2016 holiday.   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet…
Portugal - Spain 2016 - Day 16

Portugal - Spain 2016 - Day 16

21 September 2016
Dag 16 van onze 2016 vakantie. / Day 16 of our 2016 holiday.     Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden…
Portugal - Spain 2016 - Day 17

Portugal - Spain 2016 - Day 17

21 September 2016
Dag 17 van onze 2016 vakantie. / Day 17 of our 2016 holiday.   Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden niet…
Portugal - Spain 2016 - Day 18

Portugal - Spain 2016 - Day 18

21 September 2016
Dag 18 van onze 2016 vakantie. / Day 18 of our 2016 holiday.     Noot vooraf: We geven onze tracks van deze reis met plezier door, maar we raden…
Portugal - Spain 2016 - Day 19

Portugal - Spain 2016 - Day 19

21 September 2016
Dag 19 van onze 2016 vakantie. / Day 19 of our 2016 holiday.     English version here Track Album   We hebben nog een paar dagen, en beslissen om…
Portugal - Spain 2016 - Day 20

Portugal - Spain 2016 - Day 20

21 September 2016
Dag 20 van onze 2016 vakantie. / Day 20 of our 2016 holiday.   English version here Track Album   Onderweg naar huis via de binnenwegen zien we plots een…
Portugal - Spain 2016 - Day 21

Portugal - Spain 2016 - Day 21

21 September 2016
Laatste dag van onze 2016 vakantie. / Last day of our 2016 holiday.   English version here Track Album   Laatste dag van deze voor ons toch wel prachtige en…
Weekend Art and Camping at Knokke

Weekend Art and Camping at Knokke

08 August 2016
Our friend has his artwork on exhibition at Art Nocturne Knokke.
Champagne 2016

Champagne 2016

08 August 2016
Finally we got time to visit our friends in Chouilly
Scheepsliften route

Scheepsliften route

18 July 2016
Tijd en goed weer. Hoogtijd om de tweewieler nog eens van stal te halen. Free time and good weather. Time to get the two-wheeler out.
Weekend at Gedinne

Weekend at Gedinne

17 May 2016
A weekend out in the Ardennes  
A walk near Zweifall

A walk near Zweifall

18 April 2016
Out for a walk and camp in nature during the weekend. Even weg voor een wandeling en overnachting in de natuur voor het weekend.
Normandy Dec 2015

Normandy Dec 2015

05 January 2016
Geen zin om in de eindejaarsdrukte te zitten, trokken we deze laatste week van het jaar naar Normandië.   We vertrekken thuis rond de middag om zo tegen de avond…
Barcelona

Barcelona

13 November 2015
Vrijdagmiddag aangekomen op de luchthaven te Barcelona.Het eerste wat opviel : November en het is hier zomer. Eens buiten, de A1 bus genomen richting Plaça de Catalunya waar vlakbij ons…
France 2015 Part 2

France 2015 Part 2

22 September 2015
Deel 2 van onze Franse trip
France 2015 - Part one

France 2015 - Part one

20 September 2015
Dag 1   Na een vlotte eerste echte lange rit met Olli zonder fysieke en mechanische klachten aangekomen te Villard-sur-Doron,was het tijd om een slaapplaats te vinden.
Maiden trip - Champagne Region

Maiden trip - Champagne Region

25 August 2015
Finally after 2 months of work Olli is ready to take her on a trip. We decided to go for a weekend to the Champagne region and visit friends we…
2014 (US) California

2014 (US) California

04 March 2015
2014 trip to California. Start in San Francisco end in Los Angeles